Izdvojene novosti Novosti

Usvojen novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz OIEK

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 31.05.2012.g usvojen je novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Tim tarifnim sustavom utvrđuju se visine fiksnih tarifnih stavki i promjenjivi dio tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene električne energije,kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.Izmjena tarifnog sustava donosi se do 31.listopada tekuće godine s početkom primjene od 01.siječnja iduće godine.

Iznos tarifnih stavki definiran ovim tarifnim sustavom sastoji se od dva dijela:

a) fiksnog dijela koji se temelji na opravdanim troškovima poslovanja,izgradnje,zamjene,rekonstrukcije te održavanja postrojenja koja koriste OIE i kogeneracijskih postrojenja i razumnom povratu sredstava od investicije.

b) promjenjivog dijela koji se temelji na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici,doprinosu razvoja gospodarske aktivnosti,zapošljavanju,razvoju javnih interesa i podizanju kvalitete života.

Iznos tarifnih stavki za pojedine tipove sunčanih elektrana iznose:

untitled

Promjenjivi dio koji se temelji na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici (općina ili grad),doprinosu razvoja gospodarske aktivnosti,zapošljavanju,razvoju javnih interesa i podizanju kvalitete života može iznositi do 15% fiksnog dijela tarifne stavke.

Cijeli Tarifni sustav možete preuzeti ovdje.