Izdvojene novosti Novosti

Doneseni novi pravilnici za OIEK

Objavljen novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 88/2012) i novi Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/2012).

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije donijelo je Ministarstvo gospodarstva na osnovi članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (NN 177/2004, 76/2007, 152/2008, 14/2011 i 59/2012) i njime se propisuju uvjeti za stjecanje i gubitak statusa povlaštenog proizvođača električne energije, njegova prava i obveze te nadzor nad njegovim radom. Pravilnik je stupio na snagu 8.8.2012. godine i tada prestaje važiti Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 67/2007 i 35/2011).