Izdvojene novosti Novosti

Izmjene i dopune Tarfinog sustava

Usvojen Prijedlog izmjena i dopuna tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Prijedlog izmjena i dopuna tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovim izmjenama i dopunama definira se kvota za 2013. godinu. Proizvodnja električne energije će se poticati iz dodatnih 15 MW integriranih sunčevih elektrana i 10 MW neintegriranih sunčevih elektrane  te će ugovor o otkupu električne energije Operator tržišta (HROTE) sklapati dok ukupna snaga takvih postrojenja ne dosegne navedene vrijednosti.

Poticajne cijene  za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ostale su nepromjenjene i prikazane su u tablici.

tarifeHrotezanovosti-nove