Novosti

Početak izgradnje SE Solektra III

Solektra gradi novu elektranu u Križopotju, ukupne snage 299 kW. Elektrana će se nalaziti na krovu novog proizvodno skladišnog postrojenja koje će biti izgrađeno na površini od 1680 m2 od kojih će dio činiti zatvoreni, a dio natkriveni prostor za potrebe skladištenja robe.

Solektra is building a new solar power plant in Križopotje, total power of 299 kW. The solar power plant will be located on the roof of the new production and storage facility that will be built on an area of ​​1680 m2.Solektra baut eine neue PV-Anlage in Križopotje, Anlagengröße von 299 kW. Die PV-Anlage wird auf dem Dach des neuen Produktions-und Lagerhalle gebaut.