Izdvojene novosti Novosti

Sunčana elektrana Gumiimpex

Najveća integrirana sunčana elektrana od 999 kW u Hrvatskoj puštena je u trajni pogon.

Na slobodnim krovištima proizvodnih objekata tvrtke Gumiimpex-GRP d.d. u Trnovcu Bartolovečkom puštena je u pogon najveća integrirana sunčana elektrana izgrađena u Hrvatskoj. Sunčana elektrana će se koristiti za proizvodnju električne energije iz energije Sunčeva zračenja. Sva proizvedena električna energija će se predavati u distribucijsku mrežu po povlaštenoj tarifi.

Sunčana elektrana Gumiimpex snage 999 kW ima očekivanu godišnju proizvodnju od 1.113 MWh ekološki čiste električne energije. Očekivani godišnji prinos je oko 1.125 kWh po kilovatu instalirane snage. Elektrana ima i svoju ekološku komponentu te će se tijekom 30 godina rada u okoliš ispustiti oko 10.260 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na proizvedenu električnu energiju u klasičnim elektranama na fosilna goriva.