Izdvojene novosti Novosti

Usvojen novi Tarifni sustav

Na 122. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 31.10.2013. g usvojen je novi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Tim tarifnim sustavom utvrđuju se visine fiksnih tarifnih stavki i promjenjivi dio tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene električne energije,kao i način i uvjeti primjene tih elemenata. Ovaj tarifni sustav stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Tarifni sustav možete preuzeti ovdje.