Novosti

Natječaj za povećanje energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada. Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 30. ožujka 2015. godine.Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinaciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada.

Pravo na sredstva Fonda sukladno Javnom natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), javne ustanove (korisnici proračunskih sredstava (JLP(R)S-a), trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i zajma u iznosu od 40% do 80% ukupno opravdanih troškova. Maksimalni iznos pomoći i subvencija iznosi 1.400.000,00 kuna, a zajma 7.000.000,00 kuna po ponudi.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno Natječaju su troškovi građenja i energetske obnove nestambenih zgrada u skladu s Tehničkim uvjetima Natječaja i stručni nadzor.

Natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama FZOEU.

Za pomoć u realizaciji i pripremi projekta, kontaktirajte nas na info@solektra.hr.