Izdvojene novosti Novosti

Natječaj Fonda za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. Rok za dostavu ponuda na Natječaj je 29. svibnja 2015. godine

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinaciranja projekata obnovljivih izvora energije za suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva.

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

Pravo na sredstva Fonda sukladno Javnom natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), javne ustanove (korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna), ostale pravne osobe koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak).

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i zajma u iznosu od 40% do 80% ukupno opravdanih troškova. Maksimalni iznos pomoći i subvencija iznosi 1.400.000,00 kuna, a zajma 7.000.000,00 kuna po ponudi.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno Natječaju su troškovi postavljanja u skladu s Tehničkim uvjetima Natječaja i stručni nadzor.

Natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama FZOEU.

JAVNI NATJEČAJ (ENU-9/2015) za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Za pomoć u realizaciji i pripremi projekta, kontaktirajte nas na info@solektra.hr.