Izdvojene novosti Novosti

Kako do poticaja za korištenje obnovljivih izvora energije?

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60%, te ukupno poboljšala kvaliteta života.

Osiguran je novac za 10.000 kuća, a državni poticaji kreću se 40-80 posto po obiteljskoj kući, ovisno o lokaciji, a maksimalno se može dobiti od 84.000 pa sve do 168.000 kuna.

slik

Za bespovratna sredstva građani se trebaju prijaviti izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava.

Fond između ostalog sufinancira i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih elektrana).

Za ugradnju sustava OIE uz prijavu nije potrebno dostaviti potvrdu o provedenom prvom energetskom pregledu, već glavni projekt s troškovnikom, a moguće je sufinanciranje jedne mjere obnovljivih izvora energije.

Fond projekte sufinancira s 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Područja posebne državne skrbi i prva skupina otoka od Fonda mogu dobiti 80% odnosno maksimalno 168.000 kuna, brdsko planinska područja te druga skupina otoka 60% odnosno do 126.000 kuna, a ostali 40% opravdanih troškova projekta tj. maksimalno 84.000 kuna po kući.

Predmet poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravim ni obiteljske kuće kojima se rekonstrukcijom mijenja građevinska neto površina ni one za koje je pokrenut postupak legalizacije, do okončanja istog.

Kako do poticaja za ugradnju sustava s fotonaponskim modulima za proizvodnju električne energije (sunčane elektrane)?

Ako je kuća postojeća, legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne površine, s najmanje 50% bruto površine namijenjene stanovanju i korisnik u njoj ima prebivalište, podnosi se zahtjev Fondu za zaštitu okoliša, a on sadrži:

 1. Popunjen prijavni obrazac
 2. Uvjerenje o prebivalištu na adresi kuće na kojoj se provode mjere ili obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja
 3. Dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće (građevinska ili uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju…prema Zakonu o gradnji)
 4. Izjave vlasnika ili svih suvlasnika :
  1. da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti
  2. da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta
  3. je li kuća nepokretno kulturno dobro. Ako jest, obvezna je Suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda
  4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice na kojoj se kuća nalazi
  5. Detaljnu ponuda dobavljača opreme i izvođača radova
  6. Glavni projekt ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera s troškovnikom opreme, radova i usluga u tiskanom i elektroničkom obliku

Ovisno o tome gdje se kuća nalazi Fond za ugradnju sustava za korištenje OIE daje

–          do 80% subvencije na području posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka (do 24.000,00 kn

–          do 60% na brdsko-planinskom području i drugoj skupini otoka (do 18.000,00 kn) i

–          do 40% na ostalim područjima (do 12.000,00 kn).

Opravdani troškovi nisu izrada glavnog projekta i stručni nadzor.

Donacija će se isplaćivati jednokratno, po završetku radova u roku od 30 dana od zaprimanje potpune dokumentacije koja uključuje:

 1. Zahtjev za isplatu donacije
 2. Izvješće o ostvarenim učincima mjera
 3. Završno izvješće nadzornog inženjera, ovjereno od ovlaštenog inženjera
 4. Izjavu izvođača o jamstvenim rokovima
 5. Račun izvođača radova
 6. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građana na Fond obveze plaćanja izvođaču radova u opravdanim troškovima izvedenih radova

izvor informacija: www.fzoeu.hr