Izdvojene novosti Novosti

Čišćenje i održavanje modula

Kako bi vaša sunčana elektrana zadržala visoku učinkovitost u radu potrebno je voditi brigu o čistoći fotonaponskih modula. Naime, izlaganjem fotonaponskih (FN) modula atmosferskim utjecajima dolazi do postepenog taloženja krutih čestica na površinu FN modula što u duljem vremenskom roku može rezultirati bitnim smanjenjem učinkovitosti FN modula odnosno smanjenjem proizvodnje električne energije za čak i do 20 %.

Iako kiša, vjetar i snijeg pridonose čišćenju modula ono samo po sebi nije dovoljno, posebno kod malog nagiba modula (<20°) i atmosfere s visokim udjelom čestica u zraku.

Kako bi spriječili gubitak snage FN modula, a time i proizvodnju električne energije preporučljivo je njihovo godišnje pranje.

Solektra vam može ponuditi čišćenje vaših FN modula pomoću  vrhunskih certificiranih profesionalnih KÄRCHER uređaja koji ne oštećuju FN module, osobito staklo i antirefleksijski premaz modula. Samo čišćenje postiže se mehaničkim radom posebnih niti koje su izrađene od visoko kvalitetnog materijala i jamče siguran rad bez ogrebotina i oštećenja, vodom i posebnim sredstvima za čišćenje modula.

Rezultati rada profesionalnog čišćenja modula:

  • postizanje maksimalne efikasnosti rada elektrane
  • brzo i sigurno uklanjanje svih nečistoća
  • sprječavanje pojave vrućih točaka (hot-spots)
  • nema opasnosti od oštećenja stakla i antirefleksijskog premaza
  • čišćenje profesionalnim sredstvima koji dulje zadržavaju čistoću
  • mogućnost čišćenja svih vrsta FN modula

Solektra vam omogućuje da njoj prepustite brigu o održavanju Vaše elektrane kako bi elektrana kontinuirano i sigurno proizvodila električnu energiju. Pogledajte video.

O detaljima paketa raspitajte se na naš info telefon ili putem e-maila.