Izdvojene novosti Novosti

Prekoračenje snage povlaštenog proizvođača električne energije

Hrvatska energetska agencija je na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 24. veljače 2017. godine, donijela Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije.

Pravilima postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije utvrđuju se kriteriji za ocjenu da li prekoračenje snage predstavlja nepravilnost u radu elektrane.

Prekoračenje snage predstavlja nepravilnost ili nedostatak odnosno privremenu nepravilnost iz
članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ako za
proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu:
                1. postoji više od l00 prekoračenja Snage u obračunskom razdoblju većih od 5% ili
                2. postoji više od 300 prekoračenja Snage u obračunskom razdoblju većih od 2%.