Izdvojene novosti Novosti

Indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. za 2017. godinu.

Posebnu pažnju, mogućim investitorima, skrećemo na stavke 18-23 koji se odnose na povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnim i proizvodnim sektorima, energetske obnove zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te energetskih obnova javnih i višestambenih zgrada i obiteljskih kuća.