Izdvojene novosti Novosti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 10. listopada 2017. godine otvorilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’, Specifičnog cilja 4b1 ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama’, Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014-2020.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 10. studenog 2017. do 17. siječnja 2018. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 350 tisuća kuna, dok je najviši iznos 20 milijuna kuna.

Natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama ESI fondovi.

Za pomoć u realizaciji i pripremi projekta, kontaktirajte nas na info@solektra.hr