Izdvojene novosti Novosti

Samoopskrba električnom energijom u Hrvatskoj

U posljednje vrijeme aktualna je tema samoopskrbe električnom energijom krajnjih potrošača. Je li samoopskrba u Hrvatskoj uopće moguća te je li financijski isplativa? Donošenjem paketa zakonskih propisa 2007. godine, obnovljivi izvori energije postali su aktualni u Hrvatskoj. Padom cijene opreme, investicije u sunčane elektrane doživjele su pravi procvat 2012. i 2013. godine, no taj pozitivan trend ubrzo je zaustavljen ispunjavanjem kvota za izgradnju sunčanih elektrana. Nakon nekoliko gladnih godina aktualizirala se ideja proizvodnje energije za vlastitu potrošnju odnosno za samoopskrbu. U pogledu zakonskog okvira takav koncept moguć je već godinama, no do sad nije zaživio jer je upitna njegova financijska isplativost.

Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije (NN br. 100/15, 123/16 i 131/17) pokušalo se urediti područje samoopskrbe na način da opskrbljivač preuzima višak proizvedene električne energije no koncept nije zaživio u praksi zbog dva glavna razloga.

Prvi razlog je visoka cijena priključenja elektrane na elektroenergetsku mrežu. HEP-ODS uvjetuje tehnička rješenja priključenja koja su komplicirana i skupa, a sve isključivo na trošak krajnjeg kupca sa samoopskrbom. Nerijetko je cijena priključka sumjerljiva cijeni elektrane pa je i bez detaljnih analiza jasno da takav model ne može zaživjeti.

Drugi problem je vrlo nepovoljan način obračuna viškova proizvedene električne energije koji i bez troška priključenja ne omogućuje povrat investicije manji od petnaest godina. Uključe li se tu troškovi financiranja i održavanja, povrat investicije je beskonačan, odnosno uložena sredstva se realno nikad neće vratiti.

Da li je onda samoopskrba u Hrvatskoj uopće moguća kao što je to slučaj u nama bliskim zemljama Sloveniji, Austriji i Njemačkoj? Na sveopće zadovoljstvo zainteresirane javnosti mogu reći da je moguća, ali u tom slučaju potrebno je promijeniti zakonsku regulativu na način da se navedeni problemi riješe.

U privitku možete naći prezentaciju modela koji daje rješenja na postojeće prepreke i omogućuje isplativu samoopskrbu krajnjih kupaca električnom energijom u Hrvatskoj. Sve manje od navedenog u prezentaciji, u trenutnim okolnostima, neće omogućiti financijsku isplativost ulaganja u samoopskrbu.

Prezentacija – Samoopskrba električnom energijom