Izdvojene novosti Novosti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 8. svibnja 2018. godine otvorilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina).

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’, Specifičnog cilja 4b2 ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)’, Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014-2020.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 220 tisuća kuna, dok je najviši iznos 13 milijuna kuna.

Natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama ESI fondovi.

Za pomoć u realizaciji i pripremi projekta, kontaktirajte nas na info@solektra.hr