Solektra d.o.o. izvršila je izgradnju sunčane elektrane MEC nazivne snage 100 kW za investitora MEC d.o.o. Pribislavec. Izgradnja sunčane elektrane provedena je u sklopu projektaProjekt izmjene rasvjete i izgradnje sunčane elektrane radi povećanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijamakoji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem javnog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, broj Ugovora KK.04.1.1.01.0017.

Proizvedena električna energija će se pretežno koristiti za vlastite potrebe kupca, a višak predavati u distribucijsku mrežu čime će se poboljšati energetska učinkovitost u cjelini. Elektrana ima očekivanu godišnju proizvodnju od 152,18 MWh ekološki čiste električne energije.

IMG-4438