Novosti

Odobren program potpore u vrijednosti od 783 milijuna eura

Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. U okviru programa potpora će se pružati u obliku premije povrh tržišne cijene električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno vjetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i geotermalnih elektrana.  

Premija će se odrediti natječajnim postupkom, a korisnici će biti odabrani u natječajima koji će se održati u razdoblju 2021. – 2023. Ukupni proračun mjere je oko 783 milijuna eura (6 milijardi kuna), a potpora će se isplatiti odabranim korisnicima na razdoblje od 12 godina. 

Državne potpore, pod određenim uvjetima, podupiru proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Cilj tih potpora je ostvarivanje ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a uz najmanje moguće troškove za porezne obveznike i bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. 

Program će pomoći Hrvatskoj da poveća svoj udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te da smanji emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova. Ujedno će poduprijeti predanost Hrvatske ostvarenju europskih ciljeva za zaštitu klime i okoliša, kako je utvrđeno i u njezinom Nacionalnom energetskom i klimatskom planu te u njezinu planu za oporavak i otpornost. 

Komisija je utvrdila da je potpora potrebna za daljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i za pomoć Hrvatskoj u ostvarivanju europskih i nacionalnih ciljeva za zaštitu okoliša. Potpora ima i poticajni učinak jer cijene električne energije ne pokrivaju u potpunosti troškove proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga bez potpore ne bi bilo ni ulaganja odabranih korisnika.

Na temelju toga Komisija je zaključila da je hrvatski program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama jer će olakšati razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću različitih tehnologija u Hrvatskoj i smanjiti emisije stakleničkih plinova i CO2, u skladu s europskim zelenim planom.

Ta će mjera pomoći Hrvatskoj da ostvari svoje ciljeve u pogledu energije iz obnovljivih izvora, uključujući ciljeve utvrđene u njezinu Planu za oporavak i otpornost, ali i pridonijeti europskom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.