Novosti

Javni natječaj u najavi

Svi oni koji su zainteresirani za ulaganje u sunčane elektrane bilo bi dobro da uzmu u obzir da je potrebno pokrenuti savjetovanje u vezi prijava na javni natječaj što ranije kako bi se mogli provjeriti uvjeti prijavitelja, definirati elementi ukupne investicije i početi pripremati dokumentacija za investiciju u sunčanu elektranu i ostale elemente projekta.

Hrvatska je u srpnju 2021. donijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026. koji čini okvir za ostvarenje reformi i drugih ciljeva Vlade za to razdoblje te plan investicija ključnih za brži oporavak Hrvatske. Jedan od strateških ciljeva koji je usklađen i s preporukama Vijeća EU-a je modernizacija gospodarstva kroz digitalnu i zelenu tranziciju, između ostalog i investicijama u obnovljive izvore energije, među njima i sunčane elektrane.

Javni natječaj za potporu poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo je jedna od investicija koja se ubrzo planira.

Kratke informacije:

sredstva: 1.900.000.000 kn
objava javnog natječaja: u 2. kvartalu 2022. godine
prihvatljivi investitori: mala i srednja poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća
nositelj provedbe: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju.

Planirana ulaganja će morati doprinositi jednom ili više sljedećih ciljeva:

promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Za provedbu mjere predviđene su bespovratne potpore poduzećima za, indikativno:

– ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje
– ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
– potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
– potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
– potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
– savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
– potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta.