Novosti

Sufinanciran projekt “Proširenje poslovnih prostora”

Naziv korisnika:
Solektra d.o.o.

Naziv projekta:
Proširenje poslovnih prostora

Opis projekta:
Solektra je potencijal za proširenje poslovnog prostora prepoznala u zgradi (Kući Šafran) na Trgu E. Kvaternika 11 u Čakovcu, dakle odmah uz Solektrino sjedište na Trgu E. Kvaternika 9. Od kupnje nekretnine početkom 2021., izrađen je etažni elaborat i glavni projekt rekonstrukcije zgrade, ishođena građevinska dozvola i prijavljen početak građenja. Iz kredita se financira uređenje poslovnog prostora na drugom katu Kuće Šafran u skladu s projektnom dokumentacijom i izdanom građevinskom dozvolom.

Ukupna vrijednost projekta:

300.000,00 EUR

Vrijednost EU sufinanciranja:
17.984,36 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
22.05.2023. – 31.12.2023.

Kontakt osoba:
Marko Bratković
marko.bratkovic@solektra.hr

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”