Novosti

Sufinanciran projekt “Uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje poduzeća Solektra d.o.o.”

Naziv korisnika:
Solektra d.o.o.

Naziv projekta:
Uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje poduzeća Solektra d.o.o.

Opis projekta:
Poduzeće Solektra d.o.o. se, kroz godine poslovanja, razvilo u moderno poduzeće prepoznato na tržištu koje u svojem poslovanju koristi najviše standarde tehnologije i kvalitete. No, iako uspješno u svojem poslovanju, poduzeće je identificiralo probleme trenutnog načina poslovanja koji bi mu mogli početi stvarati značajne poteškoće, a vezani su uz nedovoljno digitalizirane i optimizirane poslovne procese, organizacijske prakse i način isporuke usluga. Stoga će poduzeće Solektra d.o.o. kroz navedeni projekt nabaviti digitalna rješenja, koja uključuju nabavu softvera i opreme, čime će doprinijeti rješavanju identificiranih problema trenutnog načina poslovanja, a što će rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Ciljevi i očekivani rezultat:
– Jačanje tržišne pozicije i rast produktivnosti poduzeća Solektra d.o.o. ulaganjem u digitalne alate i opremu.
– Digitalizacija, tj. unaprjeđenje poslovnih procesa i uvođenje novih poslovnih modela kroz ulaganje u digitalne alate, opremu i poboljšanje trenutnog načina poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta:
196.883,35 EUR

Vrijednost EU sufinanciranja:
92.911,32 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
16.10.2023. – 16.04.2025.

Kontakt osoba:
Goran Oreški
goran.oreski@solektra.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

planoporavka.gov.hr
strukturnifondovi.hr