REFEReNCE

Naši realizirani projekti

Sunčana elektrana Solektra VIII

Snaga 4 kW
Proizvodnja el. energije 4.111 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 1,24 t/god
Tip sustava fiksna instalacija
Lokacija MŽ, Čakovec
Investitor Solektra d.o.o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

FZOEU-odobreno

Sunčana elektrana Brisar

Snaga 10 kW
Proizvodnja el. energije 9.990 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 3,0 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Donji Pustakovec
Investitor Brisar d. o. o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Pyrus

Snaga 20 kW
Proizvodnja el. energije 23.130 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 7,2 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Čakovec
Investitor Pyrus d. o. o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Solektra IV

Snaga 30 kW
Proizvodnja el. energije 32.785 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 9,91 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Dragoslavec Selo
Investitor Solektra d. o. o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Solektra VI

Snaga 30 kW
Proizvodnja el. energije 38.360 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 11,6 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Okrugli Vrh
Investitor Solektra d. o. o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Levačić II

Snaga 30 kW
Proizvodnja el. energije 47.080 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 14,2 t/god
Tip sustava dvoosno praćenje
Lokacija MŽ, Stanetinec
Investitor Perad “Goji-pile”
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Levačić III

Snaga 30 kW
Proizvodnja el. energije 49.860 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 15,0 t/god
Tip sustava dvoosno praćenje
Lokacija MŽ, Stanetinec
Investitor Perad “Goji-pile”
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Vugrin Alen

Snaga 10 kW
Proizvodnja el. energije 10.868  kWh/god
Smanjenje emisije CO2 3,24 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Mačkovec
Investitor Kasol j.d.o.o.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Svjetlana Škvorc

Snaga 10 kW
Proizvodnja el. energije 12.750  kWh/god
Smanjenje emisije CO2 3,8 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Mursko Središće
Investitor Krojački obrt “ANNA”
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Gumiimpex VŽ II

Snaga 221 kW
Proizvodnja el. energije 244.700 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 73,9 t/god
Tip sustava fiksna instalacija
Lokacija VŽ, Varaždin
Investitor Gumiimpex-GRP d. d.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Gumiimpex VŽ I

Snaga 221 kW
Proizvodnja el. energije 275.100 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 83,1 t/god
Tip sustava fiksna instalacija
Lokacija VŽ, Varaždin
Investitor Gumiimpex-GRP d. d.
Dovršenost projekta u redovnom pogonu

Sunčana elektrana Enlux

Snaga 10 kW
Proizvodnja el. energije 11.141 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 3,3 t/god
Tip sustava fiksni sustav
Lokacija MŽ, Šenkovec
Investitor Enlux d. o. o.
Dovršenost projekta pokusni rad

Sunčana elektrana GeoTop

Snaga 49 kW
Proizvodnja el. energije 68.680 kWh/god
Smanjenje emisije CO2 20,7 t/god
Tip sustava fiksna instalacija
Lokacija MŽ, Štefanec
Investitor GeoTop d. o. o.
Dovršenost projekta pokusni rad